Bookmark and Share

Pravidla prvního ročníku Chodské ligy MH

Vydáno dne 11. 04. 2016 (2076 x přečteno)

Shrnutí základních informacích a pravidel, podle kterých bude hodnocena celá Chodská liga MH 


 

 Kategorie

V roce pořádání nesmí být pro kategorii mladších závodníkovi 12 let, pro kategorii starších to je 16 let. U kategorie přípravky je určen věk takto, žádnému závodníkovy nesmí být v kategorii přípravky více jak 7 let pro daný rok. Připouští se, že pořadatel má možnost zařadit i speciální kategorii, např.: rodičů, vedoucích,… Tato kategorie je pouze pro dané kole, nicméně se nevylučuje ji zapojit jako doplňkovou pro ročník ligy. Výjimky pro kategorie jsou nepřípustné. Případné změny kategorií dle aktuálně platných směrnic hry Plamen.

 

Hlavní kategorie pro rok 2016:

  • Starší děti (12 - 15 let)
  • Mladší děti (6 - 11 let)
  • „Přípravka“ (do 6 let)

Kategorie přípravek pro první kolo nebude celkově hodnocena. V dalších ročnících se její celkové hodnocení připouští.

Disciplíny

Hlavní disciplínou je požární útok, dle aktuálně platných směrnic hry Plamen včetně dodatků. Připouští se lokální úpravy průběhu, vzdáleností či typu dráhy. Pořadatel má povinnost tyto úpravy sdělit minimálně dva týdny před pořádáním soutěže v OZ soutěže. V případě neuvedení speciálního pravidla, se vše bude řídit dle aktuálně planých směrnic hry Plamen včetně dodatků. Speciální pravidlem může být: pouze jeden pokus na PÚ, integrace překážek na dráhu, „rozhazovaný“ PÚ, …

Pořadatel příslušného kola může do svého kola zařadit libovolnou další disciplínu. Tato disciplína může být jak z hry Plamen, tak i mimo něj a tím pádem specifická pro dané kolo. Tuto speciální disciplínu je nutno uvést do OZ i s příslušnými pravidly.

 

Pro první ročník se budou hodnotit pouze pokusy požárního útoku.

Liga zastřešuje soubor několika soutěží mladých hasičů. Po účasti na vybrané soutěži není nutné absolvovat všechny ostatní soutěže.

 

 Hodnocení

Pro účely ligy se rozlišují dva druhy hodnocení, a to hodnocení kola a hodnocení celkové. Hodnocení kola bude provádět pořadatel od nejlepšího výsledku po nejhorší. Zároveň bude muset sdělit při předávání výsledků i dosažené časy (nejlépe udělat fotografii výsledkové listiny).  Celkové hodnocení bude v režii ORM. Hodnotit se bude dle bodů. Nejlepší družstvo dostane deset bodů a další družstva budou dostávat sestupně body další do 0. Zároveň se každému družstvu, v celkovém hodnocení, vyškrtne jeden nejhorší výsledek v rámci všech kol. Pořadí se určí od družstva s nejvyšším počtem bodů po družstvo s nejmenším počtem dosažených bodů. Při obsazení více družstev jednoho místa, bude rozhodovat lepší dosažený čas, jak při hodnocení kola, tak při hodnocení celé ligy.